Wiki de la professora Lucía Àlvarez. Hi ha unitats didàctiques i activitats pels quatre cursos de l´ESO.

Curs per a docents sobre QCAD: dibuix lineal amb l´ordinador.

Tagged with →