DIRECTORI DE WEBQUESTS DE BATXILLERAT,

editat per XTEC: http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/indexbatxi.htm

http://www.phpwebquest.org/catala/index.php

COMUNITAT CATALANA DE WEBQUESTS.

  • Conté de webquests classificades per assignatures i elaborades per professors dels països catalans.
  • Les millors webquests

Conselleria d’Educació de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=14&wid_item=232

BIBLIOTECA DE WEBQUESTS

http://cfievalladolid2.net/webquest/common/index.php

EDUTIC.

Base de dades amb 641 webquests. http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/index.asp

WEBQUESTS de la Conselleria d’Educació de Murcia.

Classificades per nivells educatius. No n’hi ha moltes.

ARAQUESTS.

De la Conselleria d´educació d´Aragó. Heu de clicar a la línia SUPERIOR on estan classificades per etapes educatives. L’enllaç a novetats no funciona.

BASE DE DADES DE WEBQUESTS DE LA UNIV. DE SAN DIEGO (EUA), en anglès.

Conté més de 2.500 webquests classificades per nivells educatius i temes. http://webquest.org