Els propers 14 i 15 de febrer els alumnes de 4t d´ESO de Catalunya seran avaluats de la competència comunicativa lingüística (llengua catalana, castellana i estrangeres) i de la competència matemàtica.

(Si sou alumnes consulteu aquesta informació-resum del Departament)

La correcció la faran professionals externs al centre. Com els altres anys, els centres i les famílies rebran un informe personalitzat. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu farà públics els resultats globals, i un informe de valoració. Els resultats no seran, però, vinculants per avaluar les matèries de quart d’ESO ni per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria, decisions que corresponen al centre.

Models de proves de la competència lingüística i matemàtica (Departament Ensenyament)

Models de proves de la Competència matemàtica. 4t ESO (Departament Ensenyament)

Alguns IES estan preparant les proves amb exercicis com aquests, però el més recomanable no és la preparació prèvia (una pràctica que s´ha donat amb poc èxit a altres països com Xile, EUA i GB) sinó la integració de la competència matemàtica a les programacions de manera que els problemes matemàtics es contextualitzin en tasques d´altres matèries.

Per veure proves d´altres anys i altres Comunitats Autònomes cliqueu aquí

Para ver pruebas de otros años y otras Comunidades Autónomas clicad aquí