Materials didàctics per a treballar a ESO de forma interdisciplinària sobre l´aigua al nostre planeta a través de l´aprenentatge basat en problemes (PrBL). També es poden treballar com estudis de cas.

Materiales didàcticos para trabajar en ESO de forma interdisciplinària sobre el agua en nuestro planeta a través del aprenendizaje basado en problemas (PrBL). O enfocándolos como estudios de caso.

Situacions problema

Han estat creats en el marc de la campanya H2O, recursos didàctics i formatius sobre l’aigua al Planeta Terraimpulsada per 8 entitats de les Illes Balears coordinades pel CEP DE PALMA: l’Associació Illes Solidàries amb el Sud, Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI), Veterinaris sense fronteres, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), OIKOS, Nou Sud, Enginyeria Sense Fronteres i Voluntaris de Mallorca.