El repositori ALEXANDRIA del Departament d´Educació de Catalunya, ha publicat el que ells anomenen SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES, que ve a ser un recopilatori de les UD anuals de totes les matèries de 1r d´ESO programades seguint la seqüència didàctica oficial del Departament, que és la de Jorba i Caselles publicada l´any 1996. La meva opinió és que aquesta seqüència, publicada fa 14 anys és tan general que permet que tot hi càpiga. S´hauria d’actualitzar tenint en compte les SD publicades posteriorment. La conseqüència és que algunes UD són més competencials que altres (les de ciències naturals són millors que les de ciències socials, que no són més que una transposició de la metodologia tradicional a un esquema TIC).

Agraesc a na Carme Barba l´enviament de l´enllaç