Exemplificació del Departament d´Educació de Catalunya.

Font: Del currículum a les programacions (2009).

A diferència de l´exemple de primària, aquest exemple presenta tres punts a millorar: les connexions interdisciplinàries, el poc pes que tenen les habilitats de pensament superior (taxonomia de Bloom), especialment les de crear i avaluar, i la poca centralitat que se li dóna al producte de la investigació, que en aquest cas podria ser: elaborar un guió per la DESCOBERTA DEL MONESTIR DE SANTES CREUS. Però és també un bon exemple per veure la relació entre Objectius, CB i criteris d´avaluació.