Exemplificació per a segon cicle de primària penjada a la pàgina del Departament d’Educació de Catalunya, Currículum i Organització (apartat informacions). Accés directe al pdf

Inspirada en els projectes que van desenvolupar el CEIP Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès, 2007) i el CEIP Can Deu (Sabadell, 2003) coordinats per R. Canals; N. González i D.Bosch de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Consta de:

1. Introducció
2. Disseny de la unitat didàctica
2.1. Competències bàsiques
2.2. Objectius didàctics
2.3. Continguts
2.4. Criteris d’avaluació
2.5. Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació
2.6. Temporització de les activitats
3. Propostes metodològiques