Presentació de Luis Iza sobre com treballar la competència lectora des de totes les àrees així com una tasca basada en l’anàlisi d´un text no continu (fulletó informatiu) per a 6è de primària i 1r d´ESO.View more presentations from cprgraus.
Tagged with →