El temps de lleure i d’oci. Conceptes fonamentals.

  • L´ús personal de l´oci i el temps lliure. www.alteris.es, apartat oci i temps lliure. Inclou exercicis interactius.

  • Definició i història del temps d’oci.


  • La Pedagogia de l’oci durant la Segona República. Les Missions pedagògiques, Vídeo de Luis Cernuda, voluntari a Sòria: [youtube=http://es.youtube.com/watch?v=72I8ybKtmpM]

  • Les biblioteques populars (Missions pedagògiques, Segona República). Vídeo de la Bibloteca NACIONAL: [youtube=http://es.youtube.com/watch?v=FtgRgSz1qK4]

  • L’oci a l’era de la globalització. WEBQUEST: LA ERA DE INTERNET (Antonio Hidalgo). Els alumnes, dividits per grups, elegeixen diferents rols i han de defensar l’opinió del seu personatge sobre l’impacte d’internet i la globalització sobre el món del treball i de l’oci. Hi ha una UD sobre GLOBALITZACIÓ I TREBALL molt similar a www.alteris.es

Tagged with →