AUTOENGLISH.

Fitxes, lliçons, vídeos, jocs, cursos i mp3 online de gramàtica, classificats per temes i nivells de dificultat. Curs de pronunciació. Les fitxes són gratuïtes i fàcils d’imprimir. Només fas clic damunt el full que vols i ja el tens en pdf a l’escriptori. Recomanada per Júlia Al·lès i altres mestres que l’empren sovint.


Interesting things for ESL STUDENTS

La mare de totes les webs de recursos. Classificats segons diferents criteris: continguts gramaticals, tipus de suport (vídeos, jocs, fitxes per imprimir, puzzles…)


Interactive English

Exercicis interactius per a ESO i Batxillerat. S´ha de clicar a OPEN> menú. AUTORES: Aurora Gil i Helen Massingham. Enviat per Júlia Al·lès.

english-interactive

ABC Teach

Web que recull més de 5000 activitats. A l´índex hi ha exercicis i jocs classificats per assignatures i per temes. A l´apartat Languages/ESL s´hi troben games (puzzles, encreuats, memories), grammar, flascards (fitxes visuals) i extras (posters amb continguts de gramàtica). http://www.abcteach.com/


Anglès a l’escola d’idiomes

Web de la professora de l´EOI d´Avilés Carmen Gómez. Inclou power points per exposar gramàtica, així com índex de jocs (hot potatoes), webquests, caceres del tresor…. . http://www.carmengomez.com/principal/ind_esp.htm


DAVE’S ESL CAFE

DAVE’S ESL CAFE, un punt de trobada internacional pels professors d’ESL. Es recomana la secció (a l’esquerra) STUFF FOR STUDENTS (exercicis de gramàtica i jocs)


Isabel Pérez

Web de la professora ISABEL PÉREZ on els exercicis estan classificats (webquests, projectes, activitats, enllaços)

MOLTES LESSON PLANS A PINTEREST


Tagged with →