Aquest article és la traducció al català del post de la mestra Leanne Bongers de l´Escola de 4tB de Fort Atkinson (Wisconsin, EUA) que podeu trobar aquí

Que són?

Són uns quaderns o llibres (impresos o electrònics) on els fillets hi escriuen allò que aprenen sobre com llegir i escriure millor (trucs, estratègies, pensaments propis…)

Els apartats

  1. Les meves estratègies.
  2. Trucs dels autors.
  3. Paraules i frases poderoses.
  4. Tipologies textuals
  5. Pensaments propis

La portada

Apartat 1. Les meves estratègies

Habilitats de pensament: fer preguntes, fer connexions, visualitzar i inferir abans de llegir, valorar la importància, sintetitzar. Per exemple l´objectiu de 4tB (durant tot el curs) era aprendre a Determinar la importància d´una idea en un text, o sigui distingir idees principals de secundàries, i ho van fer a partir dels objectes de la bossa de la mestra: Si jo hagués d´anar al gimnàs què seria molt important, un poc important i gens important?

Llavors, els estudiants van practicar-ho sols al seu diari d´aprenentatge amb una altra situació: Què és important i què no endur-se’n per anar de camping?

Finalment, per parelles van rellegir-se i comentar els diaris i van comparar semblances i diferències.

Apartat 2. Trucs dels autors
Aquí hi col·leccionem totes les coses que sabem fer per fer un text especial: llenguatge figuratiu, ironia, símils i metàfores, personificació, etc… Els alumnes hi anoten els exemples que troben a les seves lectures o bé la mestra escampa per la classe textos amb exemples que en contenen i ells els han de trobar i aferrar. Normalment primer escriuen la definició de la figura literària i després hi aferren els exemples.

Apartat 3. Paraules i frases poderoses. Aquí hi guardem paraules i frases delicioses. Quan fem lectura compartida o individual, paraules que trobem i que volem recordar. Després les compartim en grup i n´hi afegim de les que els altres han trobat. Posteriorment, els demanem que al racó d´escriptura, emprin almenys 3 paraules delicioses per les seves composicions. Hi dibuixen un smiley al costat perquè la mestra sàpiga quines són.

A vegades aprofitem les paraules delicioses per treballar gramàtica. Els hi demanem que diferenciïn quines són noms propis o comuns, verbs, adverbis, adjectius…. A la foto següent es veu un exemple amb verbs i adverbis.

Apartat 4. Tipologies textuals.

Al nostre districte cada nivell treballa 4 tipologies diferents per any. A 4t B ens tocava:

  • En lectura. Textos informatius de no-ficció, ficció històrica, biografia i poesia.
  • En escriptura. Reportatge de no-ficció, Resums, Poesies i Crítica Literària.

Aquí teniu un exemple del treball fet sobre la BIOGRAFIA. Primer els alumnes fan una base d´orientació sobre les característiques d´una bona biografia a partir del llibre que estan llegint i llavors n´escriuen una.

Quan treballàvem el gènere de la Ficció Històrica, abans de llegir el llibre els alumnes van recollir a internet els fets essencials d´aquella època històrica. Els van anotar al diari.

Apartat 5. Pensaments propis

Aquí hi anoten pensaments que els ha suggerit un llibre, un company o pensaments propis. Els escriuen sobre postits mentre llegeixen o en qualsevol altre moment i més tard els passen al diari. Els postits també els aferren al diari.

També hi anoten els pensaments que els han despertat les Tertúlies literàries i la crítica literària personal de la seva lectura. Aquí es veu un exemple amb una llista d´autoavaluació sobre com fer crítica literària.

Aquí es veu com els fillets empren els seus diaris durant una tertúlia literària, llegint la seva crítica. Abans de la tertúlia els fem re-llegir en silenci el que han escrit.

Què hem d´aprendre avui? Què hem après?

Maneres de consensuar els objectius d´aprenentatge

Idea 1: A vegades aferro una quartilla damunt el seu diari amb els objectius que ens hem proposat i hi deixo espais perquè ells vagin omplint-los a mesura que aprenen. Es pot fer abans o al final.

Idea 2: Però encara és millor si són els alumnes els que fan la base d´orientació juntament amb la mestra (Guida)

A la imatge de baix es veu com van aprendre a connectar les lectures amb els seus pensament. (Making connections)

I després del treball, els alumnes van aferrar als seus diaris la base d´orientació i van escriure com ho havien fet durant la lectura guiada.

Idea 3: A vegades feim la classe tots junts, sense el diari, i llavors emprem rúbriques d´autoavaluació col·lectives o ho anotem a la pissarra. Aquí hi trobareu exemples de rúbriques d´autoavaluació col·lectives. Llavors faig una foto de les rúbriques col·lectives i els hi reparteixo per aferrar als diaris, com en aquesta que era sobre biografies.

És necessari que els objectius d´aprenentatge formin part dels Diaris perquè els estudiants s´adonin de com aprenen i perquè puguin aprendre a llegir i escriure DE MANERA INDEPENDENT. Tenen aquestes ajudes sempre a mà.

Avantatges dels diaris literaris
– Augmenta l´aprenentatge perquè permeten tornar a coneixements apresos abans.
– Els nens i els pares poden seguir el procés
– Els professors dels anys venidors coneixen millor com aprèn cada alumne.

Els diaris els fan al racó d´escriptura, quan volen i com volen

—————————————————————————

La mestra Leanne Bongers

bongersl@fortschools.org