• Web de podcasts (=arxius de sò, amb converses en anglès) fets especialment per a l´educació. Els podcasts estan classificats per temes. Per exemple, converses bàsiques i tenen l´avantatge de què mentre l´alumne l´escolta veu la transcripció a la pantalla. Cada conversació se sent tres vegades seguides.
  • ELLO. Arxius de so pensats per l’aprenentatge d’ESL. Els podcasts duren uns 3 minuts i es poden sentir en diferents accents (irlandes, nordamerica….). Font: La gesta de Asdiwall.
Tagged with →