[scribd id=56445535 key=key-1cz95pik2e5jp5idc38l mode=list]
Recopilació de dinàmiques per estimular la participació als tallers formatius amb adults o a l´aula. Publicat per la UNICEF

– Dinàmiques per rompre el gel i per presentar-se

– Per rompre el ritme

– Comunicació

– Percepció

– Diàleg intercultural

– Cooperació

– Gestió de conflictes

– Estudis de cas i role playing

– Educació per la igualtat de gènere

– Creativitat i resolució de problemes

– Relaxació i mediació

– Avaluació

– Jocs per a la conclusió