UD oficial centrada en l´elaboració del full informatiu de l’escola. Un exemple més de les avantatges de treballar per competències:

  • El llibre de text deixa de ser un recurs necessari.
  • Els elements curriculars estan relacionats horitzontalment, de forma que els criteris d´avaluació i les CB s´avaluen amb uns indicadors compartits.

Font: Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, (2009) Del currículum a les programacions.