Índex de Directoris

Top 5

Lesson plans interdisciplinàries. Per ordre de preferència:

1. PBS Teachers, classificats per grans àrees i nivells: humanitats, ciències, arts… Lesson plans, vídeos, imatges, jocs….

2. Teachers First. Classificats per nivells i àrees. Els recursos poden ser lesson plans, vídeos o jocs interactius online.

3. Artsedge. Lesson Plans relacionades amb el món artístic (música, arts visuals, plàstica, dibuix). N´hi ha poques, però les que hi ha són molt xules.

4. Lesson Plans de The New York Times.

5. Ideas (Univ. Wisconsin). Cercador espectacular no només per àrees sinó per temes dins les àrees (l´anterior també) però el deix el darrer perquè és de pagament.

En anglès, la web Educational Technology and Mobile Learning conté una selecció de les millors webs amb recursos didàctics classificades per matèries. IMPRESCINDIBLE.

En català, la plataforma que recull recursos dels instituts del CESIRE i també la Alexandria.

En castellà la del MEC, ISTFIC

Junta de Andalucía. AICLE. UD de llengües estrangeres integrades dins les àrees.