[scribd id=33016055 key=key-232jofno9fh3m0rzhuv6 mode=slideshow]

Autora: Lluïsa Morelló

CEIP Ferreries (Tortosa)

Exemplificació inclosa dins les Orientacions d´Educació Infantil del Departament de Catalunya (juny 2009)

Els continguts, objectius, capacitats i criteris d´avaluació no provenen del currículum. No contempla com fer l’avaluació (rúbriques…).

Tagged with →