De les 10 tendències de futur que exposa Robert Hawkins, assessor del BM en TIC i educació, ( l´ús de mòbils a l´aula, les aplicacions online, els jocs multijudador) -traduïdes al castellà per David Álvarez– destacaria:

  • L´ubiqüitat de l’aprenentatge: l’aprenentatge a qualsevol moment i a qualsevol lloc que farà que s´hagin de redefinir els espais temporals i espacials…..Deixaran d´existir les aules amb pupitres verticals. Diu: … ¿van dejando de tener sentido las clases de 55 minutos y la sirena rompiendo el trabajo en el aula?
  • L’aprenentatge personalitzat. Ja no s´ensenyarà per un alumne de nivell mig, perquè els recursos disponibles a internet facilitaran multitasques a multinivells.
  • Els continguts seran oberts i elaborats pel professorat. Informe OCDE on es preveu aquesta tendència. Es comptarà més sovint amb la col·laboració dels alumnes per l´elaboració de continguts. El professorat deixarà de ser el transmisor de continguts.
  • L’avaluació estarà relacionada amb el procés d´aprendre i no amb els controls. S´empraran portafolis.

Per aprofundir en el tema,