Duren menys que els projectes. A partir de notícies que trobem online es fa un estudi de cas que segueix les passes següents. Al New York Times education hi ha un repositori de lesson plans amb materials per treballar a classe a partir de l’estudi de notícies d´actualitat.

  • CONTEXT. Causes històriques.
  • PROBLEMA. Quin és el problema de fons?
  • ACTORS. Punts de vista dels protagonistes
  • DEMOGRAFIA. A quantes persones ha afectat?. De quins sectors?
  • ESTRATÈGIES. Com s´ha intentat solucionar?
  • SOLUCIONS. Quina seria la solució ideal?
  • COMENTARI: Quina és la meva opinió?
  • REFERÈNCIES: Fonts que hem emprat.
Tagged with →