QUADERNS VIRTUALS és un espai del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya que aporta l’oportunitat de dissenyar online quaderns amb explicacions i d’exercicis interactius. Consta de tres seccions:

  • Quaderns virtuals, amb les aplicacions necessàries per a dissenyar els quaderns.
  • Biblioteca, amb un directori per assignatures i nivells.
  • Documents, suport i comunitat, per rebre l’ajuda necessària per aprendre’n més.