Treballar per competències suposa transformar els continguts en tasques, i les tasques no es poden elaborar sense plantejar bones preguntes. Les Lesson Plans del New York Times són propostes didàctiques que contenen unes 10 activitats pensades PER FER PENSAR ALS ALUMNES, és a dir, plantejades en forma de preguntes.

Els temes estan classificats per categories (matemàtiques, ciències, estudis socials, tecnologia, història) i es relacionen amb les notícies d´actualitat. Les preguntes que es plantegen com a punt de partida són un exemple a seguir i del que podem aprendre molt.

Un exemple. Si cerques CANVI CLIMÀTIC, la pregunta és: Per què no s´ha arribat a un acord a Coppenhague?. Les activitats proposades són: (THE NEW YORK TIMES)

  1. Veure un vídeo introductori
  2. Representació on 4 governants defensen opinions contràries. Es pot complementar amb un joc de rols. Un grup que representi les posicions dels polítics contraris (EUA, Xina, Índia, Sudàfrica). Diuen que els països emergents no es podran desenvolupar si els hi demanam controls. Que els rics no poden demanar aquests sacrificis als pobres. Un altre grup les posicions dels científics. Diuen que ja no hi som a temps. Quina seria la teva opinió?. Com l´argumentaries.
  3. Timeline sobre canvi climàtic i decisions polítiques.
  4. Quines preguntes tens sobre el canvi climàtic?. Què els hi demanaries als científics? I als polítics?
  5. Participa en un diàleg en línia amb altres lectors del New York Times sobre canvi climàtic.
  6. Fes un seguiment del que està passant a la cimera de Coppenhague.
  7. Mirar aquest power point sobre canvi climàtic i després fer 10 fotos de situacions de la meva comunitat que il·lustrin el canvi climàtic.
  8. Llegir l’editorial del TIMES.
  9. Contestar encreuats.
  10. Productes. Propostes d´accions que els alumnes poden dur a terme.

6 preguntes de THE NEW YORK TIMES per treballar a classe.

Tagged with →