El projecte espurna és un espai virtual on alumnes i professors de les aules obertes dels IES (secundària) i els dels nouvinguts (educació primària, secundària i escola d’adults) hi posen en comú experiències, pensaments i aprenentatges.

Tagged with →