En resposta a la petició d´una mestra, compartesc aquesta llista per si a algú més li pot servir.

Cada any els centres solen passar unes proves d´avaluació inicial als aprenents per saber com van. Actualment no té sentit seguir aplicant unes proves més centrades en continguts que en competències. En canvi, podria ajudar a millorar la forma de fer les classes (un objectiu fonamental de l´avaluació) basar-se en ítems alliberats de les les diferents Administracions Educatives.

Els exemples de 4t de primària i 2n d´ESO provenen de l´Avaluació Diagnòstica dictada pel ministeri i que és obligatòria. Les de 6è són pròpies de les CCAA.

2013. Catalunya.

2012. Illes Balears

2012. Catalunya

2011. Catalunya

2009- 2010

Competències Bàsiques 2010

Competència lingüística en llengua catalana

Competència matemàtica

Competència lingüística en llengua castellana

Competència lingüística en llengua anglesa

2008-2009

Competències Bàsiques 2009

Competència lingüística: llengua catalana

Competència lingüística: llengua castellana

Competència matemàtica

2004-06

Proves CB. àmbit lingüístic 2004-2008

Proves CB. àmbit matemàtic 2004-2008

Exemple prova cicle superior (2005-6)

Consejería de Educación de Canarias. Matemáticas 4º de primaria

[scribd id=16214166 key=key-1qbswjmdfpcaowjfnk13 mode=list]