Dinàmiques per la primera setmana de classe. Ocupen unes 4 sessions.

Document word elaborat pels professors de l´IES Cap de Llevant de Maó (Menorca).

Aquest document forma part d’un projecte interdisciplinari sobre la televisió per 3r d´ESO en el que hi participen 18 professors.

Tagged with →