PBS té una secció destinada a recopilar recursos didàctics, tant els creats a partir dels seus vídeos com d´altres tipus: lesson plans, activitats interactives, fitxes…. Aquesta secció es pot consultar per edats, assignatures (subdividides en temes), tipus de recurs i conté materials molt interessants. L’avantatge respecte a altres cercadors és la quantitat de materials que hi ha i que els recursos no estan només classificats per matèries sinó per subtemes.

PBS Teachers