La web de recursos didàctics 4Teachers conté un formulari (en castellà) per crear i imprimir (o contestar online) llistes d´autoavaluació:

Llistes autoavaluacio

També conté el programa RUBISTAR, que permet CREAR RÚBRIQUES D´AVALUACIÓ online.