• ACNUR-ESP. Manuals didàctics. També hi ha exposicions. No els pots consultar. Els has de demanar per mail.
  • ***Acsur-Las Segovias. JUGUEMOS A SER UNA ASOCIACIÓN (ACSUR-LAS SEGOVIAS). Guia en format pdf adreçada a alumnes d´ESO i Batxillerat en la que els alumnes han d’elaborar un projecte d’intervenció social en coordinació amb una ONG o associació.
  • **** Aministia Internacional-Catalunya (Grup Educació). Educació en Drets Humans. Un dels grups més actius. Més que una guia didàctica té un directori de recursos classificats per nivells educatius i temàtica. Molt recomanable.

  • **** Ararteko (Defensor del Poble País Basc). Materials didàctics online en format pdf. Temes: ciberbulling (2008), i Drets Humans (2001).

  • **** Consell d’Europa. Guia COMPASS, manual de educación en derechos humanos, Consell d´Europa, 2005. En pdf tens la guia completa. Conté 49 dinàmiques de grup per educar en drets humans

  • ** Educación sin fronteras. Fitxes de tutories (Valors, globalització, violència i guerres, respecte als altres, violència escolar, tolerància). Caixa didàctica per a una educació sense fronteres (2001) (fitxes classificades segons el nivell educatiu des d’educació infantil fins a batxillerat). Són activitats puntuals i molt senzilles, per exemple a primària els alumnes retallen uns dibuixos (“tots som iguals) i fan un cub. A batxiller són poemes.
  • *** FILOTIC, grup d’investigació que depèn del DIM (grup d’investigació en DIDÀCTICA i MULTIMÈDIA adherit a l’UAB). Té una wiki que conté materials relacionats amb els Drets Humans.
  • INTERMÓN-OXFAM. Recursos pedagògics. S’han de comprar.
  • MANS UNIDES. http://mansunides.org
  • *** SENDERI, EDUCACIÓ EN VALORS, veure apartat RECURSOS DIDÀCTICS. Conté força recursos però sense classificació per tipus, temàtica o nivells educatius.