Sclipo permet crear i fer cursos online.

Quina diferència hi ha entre Moodle i Sclipo?

  • Els Course Management Systems (CMS) són aplicacions que permeten fer cursos online. Fa uns anys eren cars i creats a mida (UOC). Posteriorment van sorgir CMS estàndard: Blackboard, Sakai y Moodle (software lliure), que permeten personalitzar el curs després d´instalar el CMS a un servidor.
  • La interacció profe-estudiant amb el Moodle es fa a través del fòrum o el mail. Sclipo té l´estructura d´una xarxa social.
  • Amb Sclipo pots ensenyar emprant web-cam i vídeo.

Font: Revista BITS, Espiral, n. 12.

Personal Learning Environment

Conferència de Jordi Adell