Formes d’analitzar notícies:

 • Des d’una mirada científica, seguint el tipus de preguntes de PISA 2006: (Font: Neus Santmartí, octubre 2008). S’aplica a textos, publicitat, pel·lícules, etc….

Qüestionari crític

 • CONTEXT. Causes històriques.
 • PROBLEMA. Quin és el problema de fons?
 • ACTORS. Punts de vista dels protagonistes
 • DEMOGRAFIA. A quantes persones ha afectat?. De quins sectors?
 • ESTRATÈGIES. Com s´ha intentat solucionar?
 • SOLUCIONS. Quina seria la solució?
 • COMENTARI: Quina és la meva opinió?
 • REFERÈNCIES: Fonts que hem emprat.
 • A través d’un joc de rol. Es formen grups d´alumnes. Cada grup ha de representar l’opinió o posició d’un dels protagonistes de la notícia que s’està llegint i al final es fa un debat. Exemple: La revolta dels immigrants de París.
 • Les 6 preguntes del NEW YORK TIMES. Aquest diari proposa LESSON PLANS entorn a notícies d’actualitat. Estan estructurats de forma molt competencial. Estan organitzades per àrees/materies/temes. Pàgina imprescindible.
 • Com una anàlisi de text (Font: Torres Jack, Ana, Cuadernos de Pedagogía, abril 2009)

estudi notícia

 • En taronja, la seqüència didàctica competencial. Si fem una comparació veim que responen a objectius diferents, però la verda i la blava són més competencials perquè posen l’accent en les diverses interpretacions i formes de solucionar els problemes, i per tant, obliguen a l’alumne a pensar i decidir entre vàries opcions.
  1. PROBLEMA: Què, Per què. CONSIGNA, IDEES, INFORMACIÓ.PROBLEMA + CONTEXT + ACTORS. CONTEXT: On, Quan, Quant, Com. ACTORS: Qui. ROL. DEMOGRAFIA
  2. PUNTS DE VISTA: qui diu què i per quina intenció. ESTRATÈGIES: TEST.
  3. PROPOSTES DE SOLUCIÓ. SOLUCIONS: CONCLUSIONS. REFERÈNCIES
  4. QUINA ÉS LA MEVA OPINIÓ I COM L´ARGUMENTARIA?
  5. EL QUE HE APRÈS EM POT SERVIR PER ENTENDRE ALTRES SITUACIONS? QUINES?.