Propostes didàctics per treballar a partir de l’estudi de casos reals a l´aula de secundària.

L’estructura dels estudis de casos és:

  • PROBLEMA,
  • CONTEXT,
  • ACTORS,
  • DEMOGRAFIA,
  • ESTRATÈGIES,
  • SOLUCIONS,
  • REFERÈNCIES.

Exemples per secundària:

o “Emelle, Alabama: Home of the World’s Largest Hazardous Waste Landfill

Emelle, Alabama, seu del major femeter del món.

o “Maquiladora Workers and Border Issues

Els treballadors de les maquiladoras i els problemes de la frontera (Mèxic-EUA).

o “The Dearborn, Michigan Arab American Community and Industrial Air Pollution

La comunitat àrabo-americana i la polució industrial

o “The Yucca Mountain High-Level Nuclear Waste Depository and the Shoshone

El Depòsit de residus nuclears de la Yucca Mountain.

Vist a TEACHING TOLERANCE.ORG

A la web de la Universitat de Michigan s’hi troben estudis de casos de Justícia ambiental i estudis de casos de política internacional:

Estudis de cas

Per a primària, veure.