Les següents propostes (en anglès) tot i que tenen l´inconvenient de tractar temes molt lligats a la realitat social dels EUA, són un bon exemple sobre com programar de forma interdisciplinària i contextualitzada.

Per què succeeix el moviment obrer?. ( Lesson for Grades 10-12, equival a 3r i 4t d’ESO)

César Chávez, un líder camperol. (Lesson for Grades 7-12, equival a l´ESO)

La injustícia econòmica ens afecta a tots/totes. (Lesson for Grades 7-12, equival a l´ESO)

Què és l´Employee Free Choice Act (Lesson for Grades 10-12, equival a 3r i 4t ESO)

Units en la lluita (Lesson for Grades 3-6, equival a cicle mitjà i superior de primària)

Aquestes lliçons es poden emprar juntament amb el vídeo Viva La Causa, el nostre kit gratuït per a mestres sobre la vaga de César Chavez i els treballadors del camp de Califòrnia.

Tagged with →