Jocs, proves i gincames. PINTEREST de Laura Seguí (primària)

Educació Física, LAURA SEGUÍ (primària)

Educació Física, IVONNE TUGUES (secundària)

Psicomotricitat, LAURA SEGUÍ

Dinàmiques de grup, Guida Al·lès

PATI I JOCS, Guida Al·lès

BLOCS DE MESTRES D’EDUCACIÓ FÍSICA

Directori de blocs d´Educació Física d´Yvonne Tugues

Meritxell Monguillot, professora d´Educació Física a secundària

Blog Educación Física, IES Marjana, València

 

UNITATS DIDÀCTIQUES I PROJECTES

Secundària: Els valors cívics a través de l´educació física.

IES Bellera (Granollers) (Anàlisi d´anuncis publicitaris relacionats amb el cos, El joc net, El sexisme en els esports, La salut i la cura de cos, Anàlisi de pel·lícules (Billy Elliot), Les relacions de cooperació o competitivitat)

Programació d’activitats d’educació física a partir de les CCBB

imagen-16

L’EDUCACIÓ FÍSICA I LES TIC

Apps Educació física Yvonne Tugues

Recursos informàtics per educació física a primària (com emprar les TIC a l´EF)


Sebastià Capella: L´educació física i les TIC


Primers auxilis (Dani Álvarez)

 

TWITTERs de PROFESSORS d´Educació Física

Presentacions sobre Educació Física

PER A APRENDRE

Llibres Educació física, Yvonne Tugues

Entrevista a Carlos Velàzquez, El treball cooperatiu a l´Educació física

Més teòric. Continguts d´educació física derivats de les CCBB per a primària (Revista Ed. física, març 2008)JOCS I ACTIVITAS ONLINE

Tagged with →