Entrevista d’Eduard Punset (Redes, TV 2) a Roger Schank (7:31 min.) feta el 2005, on explica com aprenem. El cervell és una jungla i cada persona crea els seus patrons per interpretar el món (Lederman) . La funció de l’escola és preservar la curiositat (que és innata) i aportar múltiples capes sensorials i experiencials perquè els nens puguin fer connexions i construir la seva pròpia visió del món. Aquest aprenentatge no es pot fer escoltant. Si hi intervenen les emocions aquesta construcció és més fàcil.

Vist al bloc de Berta Martínez