Transversalia

Transversalia és una web preciosa publicada per un grup de professionals del món de l´Art que elaboren unitats didàctiques transversals (mediambient, salut, gènere, medis….). Les UD estan montades a partir d’elements artístics (pósters, imatges, vídeos….). No inclouen programació, fet que les deixa obertes com un punt de partida a partir del que es poden fer PROJECTES lligats amb les Competències Bàsiques. Una iniciativa fantàstica.