Conductas responsables

Cliqueu sobre la imatge (PDF). Guia adreçada a pares/mares (útil per preparar Escoles De Pares i Mares). Parts interessants:

– Psicologia evolutiva relacionada amb etapes d´evolució moral

– Qüestionaris adreçats als pares/mares i als fillets/filletes per saber si estan treballant bé la responsabilitat.

– Què podem fer? Resum amb dibuixos que es pot ampliar com a póster. Als annexos.

Material enviat per Ramón Domènech Villa.

Tagged with →