El segle XVIII

Alvin i Heidi Toffler expliquen que els sistemes educatius creats per les classes altes (amb l’oposició de la gent del camp), tenien com objectiu comptar amb treballadors adaptables a la disciplina industrial. Les escoles eren similars a les fàbriques: l´horari, la puntualitat, les campanes…. Aquest sistema pensat per formar persones pel passat avui és obsolet.

La transmissió de la informació al llarg de la història

Font: Curs sobre recursos TAC per secundària, XTEC, Ramón Barlam i altres.

La modernitat. Inicis del s. XX.

Font: Proyecto AtlàntidaEvolución histórica currículum

Dels anys 50 a l’actualitat

canvis històrics currículum

La crisi de l’educació a la modernitat líquida