Un scrapbook (llibre digital de retalls) és un recurs emprat a la fase incial del procés didàctic amb l´objectiu de motivar l´alumnat i connectar els nous continguts no només amb els coneixements previs sinó també amb les experiències.

S´aporta un recull de links als alumnes (vídeos, fotos, gràfics, mapes) del tema que es vol estudiar. L´alumne ha de seleccionar els que són més significatius per ell i ha de preparar un montatge (page maker, indesign, power point….) en el qual haurà d´explicar per què les ha elegit i quin significat tenen per ell.