Les recents proves a 6è de primària de la Comunitat de Madrid han brindat una prova més de què és un error identificar immigració i fracàs escolar. Segons el diari El País (11/12/08):

11 colegios públicos y concertados con más del 50% de alumnos inmigrantes obtuvieron notas superiores a la media y un alto porcentaje de aprobados, sobre todo en matemáticas.

Al següent enllaç es veuen les darrers dades sobre fracàs escolar al nostre país.