El següent gràfic resumeix els descriptors que contenen les CCBB referits a cadascuna de les fases didàctiques.

Competències bàsiques i fases didàctiques

S’ha de tenir en compte que el gràfic és un resum. Per veure la informació de tots els descriptors extreta textualment del decret 143/2007, cliqueu sobre els següents enllaços (pdf).