De què serveix obtenir grans quantitats d’informació sobre geografia i història, de què serveix tenir la capacitat de llegir i escriure, si en el procés la persona perd la seva ànima; si perd la capacitat per saber quines coses valen la pena, a quins valors fan referència; si perd el desig d’aplicar allò que ha après i, sobretot, la capacitat per extreure significat de les experiències que tindrà en el futur.

DEWEY, J. (1938): Experience and education, Bloomington (En castellà a Losada, Buenos Aires, 1967) Citat a Apple, Beane, Escuelas democràticas,
Morata, Madrid, 2005