Vídeo del Centre Jacint Verdaguer (març 2009)

Enviat per Jordi Jubany

Metodologia de treball:


 1. Tres R (Reading, Writing, Arithmetics). 25%

S’ensenya allò que els alumnes per sí sols no poden aprendre

 1. Treball sistemàtic. Pla de treball. Individual. 25%

A l’educació infantil el pla de treball és setmanal.

A partir de 3r de primària són més llargs (moodle). (Vídeo)

L´alumne tria els temes.

 1. Treball cooperatiu. 50%

 2. VÍDEO. El treball cooperatiu a l’ESO.El trencaclosques

  Cada grup prepara un apartat. Taules d’experts= mapa conceptual.

  Posteriorment s´ha de verbalitzar amb el seu grup. Centre Jacint Verdaguer.

Exposició oral per demostrar que s´ha assimilat. Examen escrit= memòria temporal. Oral= coneixements.

Explicat al vídeo de l´enllaç (març 2009)

(Resum del text del jurat que ha atorgat el premi):

Centre avançat en TIC, amb ordinadors i pissarres digitals interactives a totes les aules. Cada alumne de Cicle Superior de Primària i d’ESO disposa d’un portàtil d’ús individual per poder treballar quan el necessiti. El centre compta amb aules especiífiques de robòtica, de ràdio, de música i laboratoris de ciències.
La intranet actua d’eix vertebrador de l’activitat acadèmica, amb la plataforma Moodle. Veure: moodle obert sobre el feudalisme.

[youtube=http://es.youtube.com/watch?v=NJaKNJSdWQ0]

Centre que impulsa el treball cooperatiu i per projectes.

Centre que ofereix sessions de kinesiologia als alumnes per tal que treguin el màxim partit de les seves capacitats i aprenguin a relaxar-se i a concentrar-se.

Centre que promou el teatre, la música i la dansa amb l’assistència a diversos espectacles.

Centre que impulsa les llengües estrangeres, impartint l’educació física en anglès i incentivant (i becant) alguns alumnes perquè realitzin els exàmens oficials de Cambridge (el KET i el First Certificate).

El Centre Educatiu Jacint Verdaguer és una escola inclusiva:

El Jacint Verdaguer acosta el món laboral als joves amb el programa Okupa’t a partir del qual alguns alumnes de 15 anys fan pràctiques en empreses de la vila.

Veure fotos del centre.

Els materials del CD (disponibles online) han estat elaborats al llarg de 6 anys per:

 • Ramón Raventós i Mestres
 • Josep Maria Esteve Gibert
 • Robert Muñoz i Martinez
 • Anselm Alàs Eroles

Web del centre

Eixos educatius