Com funciona el mètode de Charpak?

Davant d’una pregunta, els alumnes en equips de quatre proposen una resposta (la hipòtesi) basada en l’observació, en els coneixements previs, en la imaginació i en la discussió entre ells; posteriorment passen a una segona fase d’experimentació en què arribaran a unes conclusions que després posaran en comú a tota la classe.

A cada equip hi ha un moderador, un secretari, un portaveu i un encarregat del material, funcions que van exercint rotatorialment.

Informació extreta de l’escola multilingüe AULA (Barcelona) on aquest mètode s’aplica a Primària (6-10 anys) en les matèries relacionades amb les ciències de la natura.

EL PAÍS. MÉS informació sobre la proposta educativa de George Charpak, nobel de física el 1992, publicada a Vicencs Vives (Con las manos en la masa)

Biografia (Viquipèdia)