La forma com s’organitzen les xarxes socials té més a veure amb l’estructura dels mapes neuronals que amb la de l’organització vertical del segle XIX que encara persisteix a les escoles.

Mapa connexions elèctriques del cervell

Visual complexity és una web que recopila imatges de la complexitat a les organitzacions humanes, la biologia, la naturalesa, o la tecnologia. Hi trobaràs tant plànols de metro com de xarxes socials o neuronals que reflecteixen una realitat organitzada de forma complexa i caòtica.

Foto de dalt: Mapa de les connexions elèctriques del cervell.

Segona foto: Mapa del cervell en estat de màxima activitat

Tercera: Mapa de la blogosfera. Explicació aquí.

Vist a What’s new.

L’antiga organització vertical

Com a contrapartida. (Vist al bloc de Carles Soler)

Tagged with →