Per què a les interpretacions sobre les claus del fracàs ningú parla dels llibres de text? per què ningú diu que no promouen la producció pròpia de textes sinó la repetició i la còpia? per què no es parla dels interessos de les editorials en mantenir un sistema que no fomenta la curiositat ni la capacitat per investigar sinó la repetició de continguts gramaticals?….. Quants escrits propis fa un al·lot a primària? quants contes? quantes redaccions? quantes notícies elabora?….. Molt pocs. Per què? Perquè corregir redaccions duu feina. És més còmode emprar el llibre de text. Tot ve fet.

Text aparegut a EL PAIS, el 10/12/07: PISA camina en esa dirección: interpretar mapas, gráficos, saber buscar información propia, entender qué se cuenta en los periódicos, rebatir con argumentos ideas contrarias, enterarse de lo que explica un folleto sanitario…. Uno de los ejercicios del último PISA para medir la comprensión lectora no ha sido un poema ni el texto de algún clásico, sino un folleto que explica cómo deben ser unas buenas zapatillas deportivas.

Enllaç a la web de l´informe PISA 2006 (OCDE)