• Segons la Consultora McKinsey and Company. EL PAÍS. (4/12/07)
  • A La Rioja, situada al vuitè lloc mundial en competència lectora, sembla ser que una de les claus rau en el fet de què els centres disposen d’autonomia per a innovar i per a gestionar els doblers i en segon lloc, en que aquestes innovacions es contagien amb facilitat, en un territori petit (hi ha només 119 col·legis i instituts) que permet una relació molt estreta amb els pares (a través d´un PDA) i amb les associacions.
  • El sistema finlandès , situat al primer lloc del món. Segons els experts, l’èxit no depèn tant de la inversió com d’una formació del professorat que permet atorgar plena autonomia als centres amb uns currículums centrats en els idiomes, la ciència, la música, les arts i les manualitats. (retalls de premsa seleccionats per l´STEI-Castella i Lleó (2004).
  • El fracàs de la lectura i l’escriptura. Opinió de Luis Landero (Elpaís, 10/12/07): estem creant monstres analfabets. Crítica als llibres de text (gramaticisme)