Si durant el primer trimestre no perdem temps en crear un bon clima d´aula i organitzar-la, llavors la classe s´autoorganitza sola, molts cops de forma caòtica i amb unes regles no idònies per aprendre (líders negatius o regnes de taifes), tal com ha recordat Neus Sanmartí, al curs sobre avaluació impartit l´agost 2011 a l´Escola d´Estiu de Menorca, recuperant una de les idees més polides de la Pedagogia institucional. Per aprendre és necessari que l´alumne es sàpiga autoavaluar i per això és imprescindible un ambient cooperatiu, de confiança i d´orgull de que no anem a competir sinó a ajudar-nos a aprendre. Un clima on, com afirma també Perrenoud, l´autoritat no depengui tant del control del mestre com de l´autocontrol de l´alumne. Per tant, les 3 condicions que determinen un bon clima d´aula són:

  1. Unes bones relacions interpersonals entre els aulmnes
  2. Autocontrol. Els alumnes duen el pes de l´aula. Passar del control del mestre a l´autocontrol de l´alumne
  3. Disposar de temps (horaris no fragmentats) i espais flexibles (que permetin l´aprenentatge cooperatiu, individual i en gran grup)

Organització Clima aula Fonamentació teòrica


Captura de pantalla 2013-04-12 a las 05.14.12

CA Espais i racons

CA1 dinàmiques cohesió

CA2 Apr coop

ca4 problemes

Recursos per preparar la reunió de pares i mares de principi de curs

Qüestionaris d´autoavaluació per al mestre (1ª setmana de classe)

El primer dia dels no-tutors

Com angoixar-se la 1ª setmana de classe?

Com fer classes quan res funciona?

Més enllaços sobre la 1ª setmana de classes a PINTEREST

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques